Typy ořezu latí

Vrcholy latí se mohou zakončit buď rovným ořezem, nebo kulatým ořezem, případně ořezem lichoběžníkovým